04 Apr
04Apr

Styret har etter en grundig prosess ansatt ny daglig leder. Det har vært stor interesse for stillingen med over 30 søkere og det ble gjennomført flere intervjurunder. Tore Haugum stod igjen som den beste kandidaten og har takket ja til stillingen. Vi har stor tro på at han kan bidra til at Lørenskog Ishockeyklubb utvikler seg videre. 


Tore har hatt en rekke verv i klubben tidligere, fra å være trener i barneidretten, styremedlem (2010-2016), daglig leder (2016-17), samt frivillig i sekretariatet og andre små og store oppgaver i klubben. Sivilt har han lang fartstid innenfor salg og markedsføring. Han er også valgt inn inn som kommunestyrereprentant for Høyre i Lørenskog denne perioden.


I forbindelse med ansettelsen har vi hatt en lang og god prat med Tore.


Aller først, hvorfor søkte du på stillingen som daglig leder i Lørenskog Ishockeyklubb?

- Jeg har over mange år, og i ulike roller hatt et stort engasjement for breddeidretten som både en sosialt utviklende arena, en arena for å leke og å skape nye vennskap, og sist men ikke minst et sted som gir barn og unge sunne verdier, og et sted hvor de kan utvikle seg i idretten. Dette er en stor del av oppdraget til LIK, og de aller fleste som kommer til klubben blir med oss videre fordi de ønsker å få nettopp noe av dette tilbake. Jeg sier oss, for jeg har jo vært involvert i klubben i flere roller tidligere. Gjennom tidligere roller i klubben har jeg tatt et tydelig eierskap til barneidrettsbestemmelsene som grunnleggende og viktige for norsk idrett, og ikke minst for Norsk ishockey hvor man lenge har hatt en tydelig policy om å ha med «flest mulig, lengst mulig».


- Jeg tror denne grunnleggende forståelsen for hva idretten først og fremst betyr for ishockeyen og lokalmiljøet er helt sentralt i jobben som daglig leder. Litt fleipete kan man si at 95% av de som blir en del av klubben vår etter hockeyskolen når sitt "høydepunkt" i karrieren i aldersbestemt ishockey, så derfor er nettopp dette tilbudet en ekstremt viktig del av hva vi skal drive med.


Vi har jo et lag i øverste divisjon nå også, de overrasket mange når de rykket opp, og enda flere har blitt overrasket over hvordan den første sesongen har gått - hva tenker du om det?

- Ja, jeg må innrømme at jeg først ble utrolig imponert over seriespillet Lørenskog viste i 1. divisjon forrige sesong, for så å levere noe jeg ikke trodde var mulig - opprykk! Og nå med inneværende sesong hvor de faktisk har imponert meg enda mer! De har levert igjen, faktisk så bra at de fleste "forståsegpåere" nok bør bli litt flaue over egne uttalelser som de kom med. Det blir tøft å følge opp dette, samtidig som jeg tror Lørenskog er blitt enda mer attraktiv for talentfulle unge spillere som vil opp og frem. Uansett, for å utvikle tilbudet i klubben så er både bredden og eliten helt avhengig av hverandre - alt blir så mye vanskeligere om en av disse delene ikke er attraktive, om elitedelen faller ut vil vi se at rekrutteringen er vanskeligere, og ikke minst så vil vi se det store frafallet på ungdomstrinnene, dette er veldig tydelig i andre klubber vi kan se til. Og tilsvarende, om vi ikke har en sterkjunioravdeling så vil arbeidet med å holde en elitesatsning koste mer enn vi kanskje vil ha råd til.


- Mitt bidrag skal være å skape best mulig rammebetingelser for at begge disse delene av Lørenskog ishockey kan få utvikle seg, dette handler selvfølgelig om økonomi men det handler også om infrastruktur. Og i arbeidet kan ikke alt løses med penger, vi må være kreative ift å se etter smarte valg, se etter nye samarbeid og ikke minst gjennom å opprettholde og å skape ytterligere engasjement blant foreldre i klubben, sponsorer, og alle andre som er glad i LIK.


Ja, LIK har jo tradisjonelt vært en dugnadsdrevet klubb, og det er vi vel avhengig av fremover også?

- Ja, jeg er svært glad for utviklingen klubben har hatt de siste årene og veldig mye er kommet på plass med tanke på å være en stor og solid klubb, og jeg har lyst til å være med å sikre at denne retningen følges videre og å bidra til at klubben blir mer robust både med hensyn til økonomi og administrasjon. Jeg kjenner blant annet Anders Kristiansen (markedsansvarlig) fra før, og er veldig glad for at han er med videre, og jeg skal i hvert fall gjøre mitt beste til at vi blir et godt team.


- Angående frivillighet sa jeg ofte tidligere da jeg var styreleder at vi hadde noen uvurderlige ressurser i denne klubben som ikke måtte misbrukes. Det var dugnadsånden blant foreldre og ikke minst de frivillige som fortsatt bidrar, selv om barna er blitt seniorer eller har "lagt opp". Alt skal ikke løses med bare å laste mer over på foreldrene gjennom mer dugnader, og vi har ikke, og bør ikke ha, en ny investor som alltid plukker opp regningene. Dugnad skal jo egentlig være en 100 % frivillig ressurs. Viljen foreldre viser i eget lag og for klubben er fantastisk, så dette må vi selvfølgelig ta veldig godt vare på - og motivere for gjennom det vi gir tilbake. I tillegg trenger vi selvfølgelig et sterkt næringslivssamarbeid gjennom sponsorarbeid, vi må utvikle dette videre. Klubben er også helt avhengig av dette.- Så har vi selvfølgelig kafeen og kamparrangementene, her har vi mye potensial å ta ut. Jeg synes klubben bør være svært godt fornøyd med årets sesong både når det gjelder publikum på kamper og gjennomføring av alle arrangementer, her har det vært gjort veldig mye godt arbeid. Det er sikkert den vanskeligste jobben, men økte publikumstall er kanskje det aller beste beviset på at elitesatsingen er vellykket, så vil det selvfølgelig svinge i perioder, men over tid bør dette opp.


Hvis du skal løfte blikket 3-4 år frem, hva har vi oppnådd som klubb da?


- Samarbeid håper jeg skal være et ord som etablerer seg som viktig for det vi skal gjøre fremover, jeg håper og tror at jeg kan være med å skape gode samarbeid med ulike nøkkelpartnere i arbeidet fremover, for eksempel tror jeg vi må tørre å åpne for samarbeid med andre idrettslag i nærområdet vårt både med hensyn til sponsorsamarbeid og idrettstilbud. Jeg tror det er lettere å utvikle noe sammen enn om alle jobber på hver sin tue. I tillegg så har vi daetablert oss godt som klubb i øverste divisjon, og går selvfølgelig med positive resultater år for år, sportslig og økonomisk!«Ingen topp uten bredde, ingen bredde uten topp», som vi sier i LIK.


Vi ønsker Tore Haugum velkommen som daglig leder i Lørenskog Ishockeyklubb!


Copyright © 2024 Alle rettigheter reservert - LIK
Personvern