STYRET

Magne Gloppen

STYRELEDER

E-POST: leder@likail.no

Kristine Dalen

NESTLEDER

E-POST: nestleder@likail.no

Trine Marthinsen

STYREMEDLEM

E-POST: Trine@likail.no

Joachim Høiby

STYREMEDLEM

E-POST: Joachim.hoiby@likail.no

Terje Sletbak

STYREMEDLEM

E-POST: Terje.sletbak@likail.no

Øyvind Rundtom

STYREMEDLEM

E-POST: Oyvind.rundtom@likail.no

Kjell Edgar Gilbert

STYREMEDLEM

E-POST: Kjell.gilbert@likail.no

TBA

VARA

TBA

VARA

Copyright © 2024 Alle rettigheter reservert - LIK
Personvern