Avgifter, lisenser, overgang, inn/utmelding m.m

LIK AIL er medlem av Norges Ishockey Forbund (NIHF), Norges idrettsforbund (NIF) og Akershus Ishockeykrets (AIK) og følger de lover og retningslinjer som gjelder for organisert barne- og ungdomsishockey besluttet av NIHF og NIF.
Lørenskog Ishockeyklubb AIL innkrever medlemmene gjennom ClubSpond. Innkreving av kontingenter og treningsavgifter avgifter foretas gjennom Spond, med basis i Spondgruppenes medlemmer, gruppetilknyting og rolle i gruppen.
Våre treningsavgifter inkluderer dekning av blant annet drift av ishall, trenere, dommerutgifter og slipeavgift for alle spillere og lag i klubben. Alle spillere betaler treningsavgifter tilsvarende sin alder uavhengig av hvilket lag man spiller på. Dersom man har behov for å dele opp betalingen – ta kontakt med nestleder@likail.no.

De til enhver tid gjeldende treningsavgifter finner man her:
Ønsker du å melde deg inn i Lørenskog ishockeyklubb AIL benytter du linken under:

Klikk her for å melde deg inn

Man kan også bli lagt inn via lagleder på ditt lag. Disse vil automatisk komme opp hos klubb administrator i Spond. Man vil da få tilsendt kontingent og avgifter for ditt lag.

Dersom du eller ditt barn ønsker å slutt hos oss ta kontakt med din lagleder. Lagleder vil slette deg fra Spond gruppen du er medlem og du vil bli meldt ut.

Dersom du har utestående vil utestående krav bli værende inntil disse gjøres opp. Dersom man skal melde overgang til annen klubb se informasjon om dette her
Gjeldende lisenser finner man informasjon om her
Alle arrangementer og betaling for disse vil fra 2023 ligger i Spond. For Hockey og skøyteskolen vil det opprettes en egen Spond gruppe for hvert halvår hvor de vil bli liggende så lenge de er deltakere på dette.

For HAS, camper og andre arrangementer vil disse ligge tilgjengelig for påmelding forløpende og hele sesongen inne på vår kursside. Priser og informasjon vil ligge på denne siden.

Lenke til kurssiden her 
For at klubb skal godkjenne en overgang må alle økonomiske forpliktelser være gjort opp med klubb.

Ta kontakt med din lagleder/trener dersom det skal gjennomføres en overgang slik at dette blir gjort i god tid. Rutine for overgang følger NIHFs reglement for dette, klikk her for mer informasjon
Copyright © 2024 Alle rettigheter reservert - LIK
Personvern