Sponsorer

Parkering ved Lørenskog ishall

Metrosenteret har i dag sendt ut ny informasjon vedrørende regulering av parkeringsplassen ved ishallen. Etter reaksjoner fra Lørenskog-familien vil ikke de nye bestemmelsene tre ikraft fra 15. desember. Les mer info her. 

Lørenskog Ishockeyklubb - 12.Dec 2017
Foto: Nora Lundqvist

Se info som Metro har lagt ut på sin Facebook-side her: 

Det har i går og i dag vært mange og sterke reaksjoner knyttet til den varslede parkeringsreguleringen bak Metro storhandel. Vi har i dag hatt en god dialog med Lørenskog Ishockey, og informert om følgende:

«På bakgrunn av stor pågang til parkeringsområdet bak Metro storhandel, og mange henvendelser over lengre tid knyttet til vanskelige parkeringsforhold så vi oss nødt til å regulere dette området. Etter sterke reaksjoner fra Lørenskog Ishockeyklubb har vi revurdert denne reguleringen. Vi ønsker på ingen måte og straffe noen i vårt felles lokalmiljø, tvert i mot. Det er flere brukergrupper som parkerer på denne parkeringsplassen daglig, som gjør dette område utfordrende, og vi ønsker og hensynta alle så godt det lar seg gjøre.

Fra 1. januar etableres det ny parkeringsforskrift som gjelder for hele landet. Det innebærer at alle gjeldende betingelser gjennomgås og P-skilting endres. I den forbindelse vil det bli en ny ordning på hele Metro, i løpet av 1. kvartal 2018. Metro er i dialog med flere parkeringsselskaper vedr. ny regulering av Metro p-plasser i p-hus og utvending inkl. plassen bak Metro storhandel.

Frem til vi får på plass en ny samarbeidspartner ønsker Metro å holde parkeringsplassen åpen slik den er i dag. Vi har forstått at to timer fri parkering er for knapt for noen grupper, og vi vil i vårt valg av ny samarbeidsparter for parkeringsregulering gjøre det vi kan for å tilby gode parkeringsmuligheter for alle.»

Med vennlig hilsen
METRO SENTER

Lørenskog Ishockeyklubb AS / Lørenskog Ishockeyklubb elite

 

Postadresse:
Postboks  20
1471 Lørenskog

Besøksadresse:
Solheimveien 91
1473 Lørenskog

Organsisasjonsnummer:
Lørenskog Ishockeyklubb AS: 995 667 436
Lørenskog Ishockeyklubb elite: 995 968 959

Kontonummer:
Lørenskog Ishockeyklubb AS: 1286.50.32828
Lørenskog Ishockeyklubb elite: 1503.18.42856

Kontortider:
Mandager - torsdager:
09.00 - 16.00
Fredager:
10.00 - 15.00

Telefon og epost:
+47 994 02 070
mats@lik.no

Lørenskog Ishockeyklubb AS
Lørenskog Ishockeyklubb elite

Postadresse:
Postboks  20
1471 Lørenskog

Besøksadresse:
Solheimveien 91
1473 Lørenskog

Organsisasjonsnummer:
Lørenskog Ishockeyklubb AS: 995 667 436
Lørenskog Ishockeyklubb elite: 995 968 959

Kontonummer:
Lørenskog Ishockeyklubb AS: 1286.50.32828
Lørenskog Ishockeyklubb elite: 1503.18.42856

Kontortider:
Mandager - torsdager:
09.00 - 16.00
Fredager:
10.00 - 15.00

Telefon og epost:
+47 994 02 070
mats@lik.no

Utviklet av Imaker as